Decal bế trắng

Ứng dụng trong in mã vạch ( decal thường, decal cảm nhiệt trực tiếp, gián tiếp)

Hiển thị một kết quả duy nhất